Izvještaj

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU
datum objave: 02.02.2022. godine

Financijsko izvješće za 2020. godinu

datum objave: 03.02.2021.

Izvješće o provedbi  "Zakona o pravu na pristup informacijama" za 2020. godinu.

Financijsko izvješće za 2019. godinu
 
datum objave: 31.01.2020.

 

Izvješće o provedbi  "Zakona o pravu na pristup informacijama" za 2019. godinu.

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Izvješće o provedbi  "Zakona o pravu na pristup informacijama" za 2018. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Škrinjica" za razdoblje 01.01.2017.-31.12.2017.
 
datum objave: 06.02.2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

datum objave: 07.02.2017.