Katalog informacija Dječjeg vrtića Škrinjica Vidovec

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji vrtić „Škrinjica“ s obzirom na svoj djelokrug rada posjeduje, a s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.

 

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje Dječji vrtić „Škrinjica“ posjeduje glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.